دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۱/۲۹
معرفي و شرح اهداف

Educational Development Office (EDO)
دانشكده پيراپزشكي
مسئوليت ارتقاء كيفيت آموزش و پويا نمودن عملكردهاي آن و در راستاي سياست هاي مركز مطالعات و توسعه آموزش EDC ، معاونت آموزشي دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود كيفي آموزش، برنامه ريزي آموزشي و درسي ، آموزش اساتيد ، ارزشيابي و آموزش مداوم مي پردازد
هدف كلي :
توسعه و ارتقاء كيفي آموزش دردانشكده پيراپزشكي
اهداف اختصاصي :
 •  بهينه سازي و توسعه كيفي برنامه هاي آموزشي و درسي
 •  تعيين نيازهاي آموزشي اعضاء هيئت علمي
 •  فرآيند ارزشيابي اعضاء هيئت علمي و بازخورد نتايج آن
 • هدايت ، سازماندهي و حمايت برامر پژوهش درحوزه آموزش
 • جلب مشاركت و همكاري دانشجويان فعال و علاقمند
 •  هدايت و ارتقاء كيفي آزمونهاي تئوري و عملي
 •  تقويت برنامه هاي آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجراي فرآيندهاي مربوطه
شرح وظائف كلي:
 • همكاري در ارتقائ توانمندي هاي اعضائ هيئت علمي درزمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي
 • همكاري در اجرا و ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي اعضائ هيئت علمي
 • ارائه مشاوره در حيطه هاي مختلف فرايند ياددهي –يادگيري، اجراي روشهاي نوين آموزشي وارزشيابي به گروههاي اموزشي و اعضائ هيئت علمي دانشكده
 • شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده
 • تدوين و بازنگري برنامه هاي درسي و كوريكولوم آموزشي
 • توانمندسازي اعضاء هيئت علمي در زمينه هاي مختلف آموزشي
 •  ارزيابي كيفي آموزش سالانه و ترمي اساتيد و بازخورد نتايج آن
 •  تعيين اولويت هاي پژوهشي در امر آموزش و هدايت اساتيد به انجام پژوهش در حيطه آموزشي
 •  آشنا سازي و ترغيب اساتيد به استفاده از روشهاي نوين و مؤثر آموزش
 •  اطلاع رساني و تهيه منابع آموزشي جديد موردنياز اعضاء هيئت علمي
 •  برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز اساتيد
 •  برقراري ارتباط مستمر با دانشجويان علاقمند و جلب همكاري آنان
 •  ارتقاء فرآيند ارزشيابي اعضاء هيئت علمي
 •  ارتقاء ارزشيابي هاي دانشجويان
تاریخ به روز رسانی: 1394/04/29
تعداد بازدید: 2412
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/01/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal