دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۷
معرفي و شرح اهداف

Educational Development Office (EDO)
 
مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی: سرکار خانم بهاره بیغم
مسئولیت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC ، معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع، عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد
هدف کلی :
توسعه و ارتقاء کیفی آموزش دردانشکده پیراپزشکی
اهداف اختصاصی :
 •  بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی
 •  تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی
 •  فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن
 • هدایت ، سازماندهی و حمایت برامر پژوهش درحوزه آموزش
 • جلب مشارکت و همکاری دانشجویان فعال و علاقمند
 •  هدایت و ارتقاء کیفی آزمونهای تئوری و عملی
 •  تقویت برنامه های آموزش مداوم و نظارت بر حسن اجرای فرآیندهای مربوطه
شرح وظائف کلی:
 • همکاری در ارتقائ توانمندی های اعضائ هیئت علمی درزمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 • همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضائ هیئت علمی
 • ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی –یادگیری، اجرای روشهای نوین آموزشی وارزشیابی به گروههای اموزشی و اعضائ هیئت علمی دانشکده
 • شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی
 • توانمندسازی اعضاء هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی
 •  ارزیابی کیفی آموزش سالانه و ترمی اساتید و بازخورد نتایج آن
 •  تعیین اولویت های پژوهشی در امر آموزش و هدایت اساتید به انجام پژوهش در حیطه آموزشی
 •  آشنا سازی و ترغیب اساتید به استفاده از روشهای نوین و مؤثر آموزش
 •  اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید موردنیاز اعضاء هیئت علمی
 •  برنامه ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز اساتید
 •  برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان علاقمند و جلب همکاری آنان
 •  ارتقاء فرآیند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی
 •  ارتقاء ارزشیابی های دانشجویان
تاریخ به روز رسانی: 1400/04/06
تعداد بازدید: 2779
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal