نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منوی اصلیمنوی اصلی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت</span>حوزه معاونت
معاون تحقيقات و فنآوري
اهداف و راهبردها
پیشنویس اولیه برنامه استراتژیک
ارتباط مستقيم با معاون تحقيقات و فناوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت پژوهشي</span>مديريت پژوهشي
مدير امور پژوهشي
معرفي همكاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورا ها وكميته ها</span>شورا ها وكميته ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراي پژوهش</span>شوراي پژوهش
معرفی
شرح وظایف
مصوبات شوراي پژوهشي
آیین نامه ها
اعضاء
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحقيقات نظام سلامت (HSR)</span>تحقيقات نظام سلامت (HSR)
معرفی
شرح وظایف
مصوبات
آیین نامه ها
اعضاء
آئين نامه ها و فرم ها
چارت سازماني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اطلاع رساني پزشكي</span>اطلاع رساني پزشكي
آیین نامه ها
فرم ها
خبرنامه
پژوهشگران برتر
همکاران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرمها و فرايندها</span>فرمها و فرايندها
كارگاه هاي توانمندسازي اعضا ء هيئت علمي
كارگاه هاي توانمندسازي كاركنان
اطلاع رساني سمينارها و همايش ها
پرداخت حق التشويق كنگره هاي خارجي
پرداخت حق التشويق مقالات داخلي و خارجي
تاليف كتاب
ترجمه كتاب
تصويب طرح تحقيقاتي
بررسي كارشناسي طرح هاي تحقيقاتي
فرمها
اولویت های پژوهشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرحهاي تحقيقاتي</span>طرحهاي تحقيقاتي
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی
ضوابط ارسال طرح تحقیقاتیHSR (کارشناسان)
ضوابط نگارش گزارش پایانی (الگوی 1-3-25)
طرح هاي تحقيقاتي مشترك
تكميل جدول هزينه هاي ثابت
راهنماي ارائه طرح تحقيقاتي از ثبت تا تصويب
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سال96
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سال 1397
فرم ارائه خبر
طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته سال 1398
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همايش ها و سمينارها</span>همايش ها و سمينارها
همایش های داخلی
مطالب ارائه شده در همایش های دانشگاه
همايش هاي بين المللي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات منتشر شده</span>مقالات منتشر شده
نحوه محاسبه امتیاز مقالات
مقالات منتشر شده دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته هاي تحقيقاتي</span>كميته هاي تحقيقاتي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات سلامت زنان</span>کمیته تحقیقات سلامت زنان
معرفی
محورهاي تحقيقاتي سلامت زنان
اساسنامه
كميته تحقيقات دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته تحقيقات طب اسلامي</span>كميته تحقيقات طب اسلامي
معرفي
شرح وظايف
اعضاي كميته
اساسنامه
كارگاه مزاج شناسي
واحد توسعه تحقيقات باليني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه مشاورين مقاله نويسي</span>گروه مشاورين مقاله نويسي
معرفي
همكاران
شرح وظايف
فرم ها
فرآيندها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كميته اخلاق</span>كميته اخلاق
معرفي
شرح وظايف
اعضاي كميته
مطالب آموزشی
طرحهاي مصوب
فرمها
فرآيند ها
آئين نامه هاي اخلاق در پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">كارگاهها </span>كارگاهها
مطالب ارائه شده در کارگاهها
كارگاههاي برگزار شده در سال 1394
كارگاههاي برگزار شده در سال 1395
كارگاههاي برگزار شده در سال 1396
كارگاه هاي برگزار شده در سال 1397
كارگاه هاي برگزار شده در سال 1398
واحد انتشارات
آزمايشگاه جامع تحقيقات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پزشك پِژوهشگر</span>پزشك پِژوهشگر
معرفي پزشك پژوهشگر
آيين نامه پزشك پژوهشگر
اسلايد هاي آموزشي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه هاي همكاري </span>تفاهم نامه هاي همكاري
تفاهم نامه شركت گاز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تفاهم نامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور</span>تفاهم نامه صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
تفاهم نامه و شيوه نامه اجرايي
سايت صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور
تفاهم نامه با ستاد توسعه زيست فناوري رياست جمهوري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه هاي ثبت بيماري</span>برنامه هاي ثبت بيماري
ثبت بيماري سلياك و IBD
ثبت بيماري هاي قلبي
ثبت سرطان
ثبت كيست هيداتيك
ثبت بيماري MS
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره ما</span>درباره ما
معرفي معاونت تحقيقات و فناوري
English
Collapse متفرقه جديدمتفرقه جديد
آدرس و تلفن
سامانه ها
پيوندهاي ويژه
اخبار و اطلاعيه ها
ارتباط باما
نقشه سايت
ادامه اخبار
آرشيو اطلاعيه
بيشتر...
اولويت هاي پژوهشي سازمان بيمه سلامت ايران در سال 1396
مصوبات شوراي پژوهشي
پشتيبان افراد كم توانPowered by DorsaPortal