دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۷
ليست اساتيد مشاور دانشكده پيراپزشكي در نيمسال دوم 99-98
رشته تحصيلياستاد مشاور
علوم آزمايشگاهي پيوسته ورودي مهر 98آقاي دكتر وليدي
علوم آزمايشگاهي پيوسته ورودي مهر 97خانم دكتر مختاريان
 علوم آزمايشگاهي پيوسته ورودي مهر 96 آقاي دكتر احمدي
 علوم آزمايشگاهي پيوسته ورودي مهر 95 خانم نادري
 علوم آزمايشگاهي ناپيوسته ورودي بهمن 98 خانم دكتر مختاريان
 علوم آزمايشگاهي ناپيوسته ورودي بهمن 97 آقاي دكتر بشكار
 راديولوژي ورودي مهر 98  خانم دكتر رئيسي
  راديولوژي ورودي مهر 97 آقاي دكتر معصومي
  راديولوژي ورودي مهر 96 خانم دكتر عطارد
  راديولوژي ورودي مهر 95 خانم دكتر عطارد
 هوشبري كارشناسي پيوسته ورودي مهر 98 آقاي بهمني
 هوشبري كارشناسي پيوسته ورودي مهر 97 خانم ظاهري
 هوشبري كارشناسي پيوسته ورودي مهر 96 دكتر شبانيان
 هوشبري كارشناسي پيوسته ورودي مهر 95 خانم ظاهري
 هوشبري كارشناسي ناپيوسته ورودي بهمن 98 دكتر احمدي
 هوشبري كارشناسي ناپيوسته ورودي بهمن 97 دكتر بشكار
تاریخ به روز رسانی: 1399/04/04
تعداد بازدید: 694
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal