دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۶
جدول دروس كارشناسي ناپيوسته رشته علوم آزمايشگاهي
       دروس پيشنهادي ترم (1)     رشته علوم آزمايشگاهي            مقطع : كارشناسي ناپيوسته    
 

دروس پيشنيازندارد

تعدادواحد

نام درس

شماره درس

رديف

كارآموزي درعرصه

كارآموزي

عملي

نظري

------
 
 
 
2

متون انگليسي پزشكي

1301010

1

------

 

 

 

2

بيوشيمي پزشكي2

1301011

2

------

 

 

2

 

آزمايشگاه بيوشيمي پزشكي2

1301012

3

------

 

 

 

2

باكتري شناسي پزشكي2

1301013

4

------

 

 

2

 

آزمايشگاه باكتري شناسي پزشكي2

1301014

    5

------

 

 

 

2

زيست شناسي مولكولي سلول

 

1301020

6

------

 

 

 

1

اصول فني ونگهداري تجهيزات آزمايشگاهي

1301036

7

------

 

 

1

 

تربيت بدني2

2252180

8

------

 

 

 

2

انگل شناسي وحشره شناسي پزشكي2

1301018

9

------

 

 

1

 

آزمايشگاه انگل شناسي وحشره شناسي پزشكي2

1301019

10

------

 

 

1

 

تكنيك هاي آسيب شناسي

1301039

11

------

 

 

 

2

انديشه اسلامي2

9111120

12

------

 

 

6

12

جمع

 

                    واحد جمع كل : ( 20 )

 

                    

               

 

 

 

 

             دروس پيشنهادي ترم : 2       رشته علوم آزمايشگاهي           مقطع : كارشناسي ناپيوسته                                                                                                                                                                   

دروس پيشنيازندارند

تعدادواحد

نام درس

شماره درس

رديف

كارآموزي درعرصه

كارآموزي

عملي

نظري

------

 

 

 

2

فيزيك حياتي

1301017

1

------

 

 

 

2

ايمونولوژي2

1301015

2

------

 

 

1

 

آزمايشگاه ايمونولوژي2

1301016

3

------

 

 

 

2

بهداشت عمومي واپيدميولوژي

1301028

4

------

 

 

 

1

هورمون شناسي

1301021

5

------

 

 

1

 

آزمايشگاه هورمون شناسي

1301022

6

------

 

 

 

3

خون شناسي2

1301025

7

------

 

 

5/1

 

آزمايشگاه خون شناسي2

1301026

8

------

 

 

 

2

انقلاب اسلامي وريشه ها

9111210

9

------

 

 

 

2

آمار حياتي

1301027

10

------

 

 

 

2

تاريخ تمدن ايران واسلام

2111111

11

 

 

 

5/3

16

جمع

 

                    واحد جمع كل : 5/19

 

 

 

 

 

      دروس پيشنهادي ترم :(3)      رشته علوم آزمايشگاهي                مقطع : كارشناسي ناپيوسته           

دروس پيشنيازندارد

                           

                            تعدادواحد

نام درس

شماره درس

رديف  

كارآموزي درعرصه

كارآموزي

عملي

نظري

------

 

 

 

1

ويروس شناسي پزشكي

1301023

1

------

 

 

5/0

 

آزمايشگاه ويروس شناسي پزشكي

1301024

2

------

 

 

 

1

انتقال خون2

1301029

3

------

 

 

1

 

آزمايشگاه انتقال خون 2

1301030

4

------

 

 

 

1

قارچ شناسي پزشكي2

1301031

5

------

 

 

1

 

آزمايشگاه قارچ شناسي پزشكي2

1301032

6

------

 

 

 

1

فارماكولوژي وسم شناسي

1301033

7

------

 

 

1

 

آزمايشگاه فارماكولوژي وسم شناسي

1301034

8

------

 

 

 

1

ژنتيك پزشكي

1301035

9

------

 

 

 

1

روش هاي كنترل كيفي درآزمايشگاههاي باليني

1301037

10

------

 

 

 

1

اصول مديريت وقوانين آزمايشگاه

1301038

11

------

 

 

 

1

سمينار

1301040

12

------

 

 

 

2

تاريخ اسلام

2111110

13

------

 

 

 

2

متون اسلامي

9151170

14

------

 

 

 

2

دانش خانواده و جمعيت

9151200

15

 

 

 

5/4

13

 

 

جمع كل: ( 5/17 )  واحد

 

 

               

 

 

 

 

دروس پيشنياز

تعداد واحد

نام درس

شماره درس

رديف

كارآموزي درعرصه

كارآموزي

عملي

نظري

كليه دروس

5/4

 

 

 

كارآموزي در عرصه ( بيوشيمي)

1301041

1

كليه دروس

5/1

 

 

 

كارآمو زي در عرصه (انگل وقارچ شناسي )

1301042

2

كليه دروس

3

 

 

 

كارآموزي در عرصه (هماتولوژي وبانك خون )

1301043

3

كليه دروس

3

 

 

 

كارآموزي در عرصه (ميكروب وايمني شناسي)

1301044

4

 

12

 

 

 

 

جمع كل : 12  واحد

 

 

 

 

    

 دروس پيشنهادي ترم : ( 4 )          رشته علوم آزمايشگاهي        مقطع : كارشناسي ناپيوسته          

                                                 
تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 4603
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal