دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۶
جدول دروس كارشناسي ناپيوسته رشته هوشبري

 

دروس پيشنهادي ترم 1              رشته هوشبري                        مقطع كارشناسي ناپيوسته                     

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

درس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي در عرصه

1

1411010

آمار زيستي و روش تحقيق

3

 

 

 

----

2

1411011

آناتومي نظري- عملي

5/1

5/0

 

 

----

3

1411012

فيزيولوژي

2

 

 

 

----

4

1411013

تكنيك هاي بيهوشي و اداره درد

3

 

 

 

----

5

1411014

روانشناسي

2

 

 

 

----

6

1411015

زبان تخصصي

3

 

 

 

----

7

9111120

انديشه اسلامي 2

2

 

 

 

----

8

2111110

تاريخ اسلام

2

 

 

 

----

جمع

5/ 18

5/0

 

 

----

 

جمع كل: 19 واحد

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي : ترم 2                     رشته هوشبري                   مقطع كارشناسي ناپيوسته               

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

درس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي در عرصه

1

1411016

فيزيوپاتولوژي

4

 

 

 

آناتومي 1411011- فيزيولوژي 1411012

2

1411017

خون شناسي و انتقال خون

1

 

 

 

فيزيولوژي 1411012

3

1411018

روش بيهوشي در جراحيهاي اختصاصي

4

 

 

 

تكنيك هاي بيهوشي و اداره درد1411013- فيزيوپاتولوژي 1411016

4

1411019

كارآموزي 1

 

 

4

 

تكنيك هاي بيهوشي و اداره درد 1411013

5

1411020

داروشناسي اختصاصي

3

 

 

 

فيزيولوژي

6

1411021

مراقبت هاي پس از بيهوشي

2

 

 

 

تكنيك هاي بيهوشي و اداره درد 1411013

7

9151170

متون اسلامي

2

 

 

 

-----

جمع

16

 

4

 

 

 

جمع كل: 20 واحد

 

 

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي ترم 3                            رشته هوشبري                   مقطع كارشناسي ناپيوسته         نيمسال دوم          سال تحصيلي   98 - 97

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

درس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي در عرصه

1

1411022

مراقبتهاي ويژه

2

 

 

 

فيزيوپاتولوژي 1411016

2

1411023

فوريتهاي پزشكي

5/1

5/0

 

 

----

3

1411024

مديريت در بيهوشي

1

 

 

 

----

4

1411025

كارآموزي 2

 

 

4

 

كارآموزي 1 شماره 1411019

5

1411026

كاربرد رايانه نظري- عملي

1

1

 

 

----

6

9111210

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

2

 

 

 

----

7

9151200

دانش خانواده

2

 

 

 

----

8

2111111

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران

2

 

 

 

----

9

2252180

تربيت بدني 2

 

1

 

 

----

جمع

5/11

5/2

4

 

 

جمع كل: 18

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

دروس پيشنهادي ترم 4                               رشته هوشبري                       مقطع كارشناسي ناپيوسته              نيمسال اول     سال تحصيلي     98- 97

رديف

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

درس پيشنياز

نظري

عملي

كارآموزي

كارآموزي در عرصه

1

1411027

كارآموزي در عرصه بيهوشي و سويس درد

 

 

 

6

دروس نظري – عملي - كارآموزي

2

1411028

كارآموزي در عرصه مراقبتهاي پس از بيهوشي (PACU)

 

 

 

3

دروس نظري – عملي - كارآموزي

3

1411029

كارآموزي در عرصه مراقبتهاي ويژه (ICU)

 

 

 

2

دروس نظري – عملي - كارآموزي

4

1411030

كارآموزي در عرصه بخش اورژانس

 

 

 

1

دروس نظري – عملي - كارآموزي

جمع

 

 

 

12

 

 

چمع كل: 12 واحد

 

                                                                                                                                                                  

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1399/03/12
تعداد بازدید: 3740
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal