دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۷
طرح دوره دروس 2
 رديف  نام درس
 مسئول درس
 1 دكترمعصومي تكنيك1   
 2 دكترعطارد  بيوفيزيك
 3 دكترعطارد نمايش
 4 دكترعطارد مطلب
 5 دكترعطارد تشخيصي
 6 دكترعطارد دستگاه
 7 دكتر رئيسي دوزيمتري
 8 دكتر رئيسي فراصوت
 9  دكتراحمدي هورمون نظري
 10  دكتراحمدي  اصول فني
 11  دكتراحمدي كنترل كيفي
 12  دكتراحمدي عملي هورمون
 13  دكتراحمدي آزبيوشيمي2
 14  دكتراحمدي  آزبيوشيمي عمومي
 15  دكتراحمدي بيوشيمي هوشبري
 16  دكتراحمدي بيوشيمي عمومي
 17 دكترمختاريان  انگل شناسي
 18 دكترمختاريان ايمني
 19 دكترمختاريان  مديريت
 20 دكترمختاريان تك ياخته
 21 دكترجمشيديان بيولوژي
 22 دكترجمشيديان ايمني
 23 دكتر وليدي باكتري شناسي 2
 24
 25 دكتر وليدي باكتري عملي ترم4
 26 دكتر وليدي باكتري شناسي نظري
 27 دكتر وليدي ميكروب شناسي عملي
 28 دكتر وليدي ميكروب شناسي نظري
 29

 30

تاریخ به روز رسانی: 1397/12/12
تعداد بازدید: 676
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal