دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۶
طرح دوره دروس 1
 رديف  نام درس
  مسئول درس
 1   معارف اسلامي  
 استاد كاظمي
 2   انگل شناسي     دكترمختاريان
 3  راديوبيولوژي   دكتر رئيسي
 4  فيزيك MRI         دكتر رئيسي
 5  اصول مديريت  
 دكترمختاريان
 6   اصول ايمني  دكترمختاريان
 7  ميكروب شناسي  دكتروليدي
 8  باكتري شناسي  دكتروليدي
 9  فوريت ها  خانم ظاهري
 10  زبان تخصصي  خانم ظاهري
 11  فيزيك هوشبري   دكترمعصومي
 12   رياضي  دكترمعصومي
 13  فيزيك عمومي راديولوژي دكترمعصومي
 14   فيزيك CT  دكترمعصومي
 15  بيوفيزيك  دكترمعصومي
 16   فارسي    اقاي مهدوي
 17   ايمني شناسي هوشبري     دكترجمشيديان
 18  ايمني شناسي  دكترجمشيديان
 19  بيولوژي   دكترجمشيديان
 20   حفاظت در برابر پرتوها
 دكترعطارد
 21   كنترل كيفي دستگاه  دكترعطارد
 22   فيزيك علوم آزمايشگاه  دكترعطارد
 23   فيزيك تشخيصي  دكترعطارد
 24   اصول فني       دكتر احمدي
 25  هورمون شناسي نظري  
 دكتر احمدي
 26  بيوشيمي پزشكي1 علوم آ  دكتر احمدي
 27   بيوشيمي پزشكي2  دكتر احمدي
 28   عملي بيوشيمي2  دكتر احمدي
 29  كنترل كيفي  دكتر احمدي
 30   هورمون شناسي عملي  دكتر احمدي
تاریخ به روز رسانی: 1397/12/06
تعداد بازدید: 1422
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal