دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۶
شرح وظايف معاون آموزشي دانشكده
 معرفي:
معاونت آموزشي دانشكده پيراپزشكي: دكتر مجيد وليدي
مرتبه علمي: استاديار
رشته تحصيلي: دكتراي ميكروب شناسي
الف- وظايف عمومي
انجام امور محوله از سوي رئيس دانشكده و معاونت آموزشي دانشگاه
ارائه گزارش هاي توجيهي به رئيس دانشكده در خصوص وظايف محوله
برنامه ريزي و ارائه سياست هاي آموزشي دانشكده
ارائه گزارشات مستمر در حوزه آموزش به رئيس دانشكده
ابلاغ كليه موارد ارجاعي و ابلاغي از سوي رئيس دانشكده و معاونت آموزشي دانشگاه
به واحد هاي تابعه و اعضاي هيأت علمي
اجراي مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه
ب- وظايف اختصاصي
اداره امور آموزشي دانشكده
نظارت بر اجراي صحيح مقررات و آيين نامه هاي آموزشي
نظارت مستمر بر حسن اجراي وظايف محوله واحدهاي تابعه شامل اداره آموزش و دفتر توسعه
مطالعه و اتخاذ تصميم در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشكده
تشكيل و برگزاري شوراي آموزشي دانشكده
نظارت بر رشته هاي آموزشي موجود و گزارش نكات مورد نياز جهت بازنگري
اخذ مجوز رشته هاي تحصيلي جديد مخصوصاً تحصيلات تكميلي
ايجاد واجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
پيشنهاد بودجه سالانه آموزشي مطابق با اولويت هاي دانشكده
برنامه ريزي جهت تأمين امكانات و تجهيزات آموزشي
برگزاري منظم كلاس هاي آموزشي
برگزاري امتحانات وو نظارت بر سلامت آنها
نظارت بر عملكرد گروه هاي آموزشي
تعيين وظايف هيئت علمي و هماهنگ سازي زمان تدريس، تحقيق و خدمات
نظارت مستمر بر حسن اجراي وظايف آموزشي اعضاي هيئت علمي
اجراي فرآيند ارتقاء و ترفيع اعضاي هيأت علمي
نظارت بر ارزشيابي اعضاي هيأت علمي
پايش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان
تعيين ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد
برنامه ريزي براي دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان جهت استفاده از آيين نامه هاي مربوطه
برگزاري كارگاه هاي آموزشي متناسب با نياز استادان و دانشجويان
تاریخ به روز رسانی: 1399/02/20
تعداد بازدید: 805
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal