دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۹/۷/۲۹
مدير گروه
مدير گروه: آقاي دكتر حسين معصومي Dr.Hossein Masoumi
مرتبه علمي: استاديار فيزيك پزشكي -  Medical Physics – Assistant Professor
حيطه پژوهشي: فيزيك پزشكي،دوزيمتري، راديوتراپي -  Medical Physics, Dosimetry , Radiotherapy
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/15
تعداد بازدید: 3735
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1399/07/29
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-