دانشکده پیراپزشکی
۱۴۰۰/۹/۶
اسامی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با دو و بیش از دو نمره ارتقاء معدل در نیمسال دوم 99-98

میزان ارتقاء معدل

رشته و سال ورود

نام و نام خانوادگی دانشجو

ردیف

1.99

علوم آزمایشگاهی

مهر 96

فاطمه مومنی

 

79/2

رادیولوژی مهر 96

پرنیا امیدی

1

53/2

رادیولوژی مهر 96

پویا باقری

2

36/3

رادیولوژی مهر 96

ایمان بهرامیان

3

52/2

رادیولوژی مهر 96

مستوره ترابی

4

95/2

رادیولوژی مهر 96

محمد رمضانی

5

94/1

رادیولوژی مهر 96

مائده شکرالهی

6

25/2

رادیولوژی مهر95

محمد امین راعی

7

2.41

علوم آزمایشگاهی مهر98

زهرا طالبی

8

2.33

علوم آزمایشگاهی مهر98

عرفان محمودی

9

1.99

علوم آزمایشگاهی مهر98

مهدی ربیعی فرادنبه

10

3.99

علوم آزمایشگاهی مهر98

لعياسادات مسائلي

11

3


علوم آزمایشگاهی مهر97

علی جلایی کار

12

2.57


علوم آزمایشگاهی مهر97

عاطفه حیدری

13

4


علوم آزمایشگاهی مهر97

فرزانه صالحی امام قیسی

14

4.3


علوم آزمایشگاهی مهر97

رضا علایی

15

3.87

علوم آزمایشگاهی مهر95

مهوش زمانی

16

2.80

علوم آزمایشگاهی مهر95

علی لایقی

17

2.34

علوم آزمایشگاهی مهر95

فهیمه نیکبخت

18

2.78

علوم آزمایشگاهی مهر95

علیرضا بهرام زاده

19

2.74

علوم آزمایشگاهی مهر95

ملیکا بهمنی

20

2.92

علوم آزمایشگاهی مهر 96

مریم ابوالحسنی

21

3.10

علوم آزمایشگاهی مهر 96

فاطمه سادات افضلي بروجني

22

2.91

علوم آزمایشگاهی مهر 96

سروش جبارزارع

23

2.33

علوم آزمایشگاهی مهر 96

راضیه حاتمي بلداجي

24

2.19

علوم آزمایشگاهی مهر 96

فاطمه خالدي

25

3.94

علوم آزمایشگاهی مهر 96

حبیب الله رئيسي واناني

26

2.20

علوم آزمایشگاهی مهر 96

هانیه زری باف

27

12/2

هوشبری پیوسته 98

زهرا استکی

28

04/2

هوشبری پیوسته 98

راضیه امینی نوگورانی

29

93/2

هوشبری پیوسته 98

نسیم زارع بهرام آبادی

30

26/2

هوشبری پیوسته 98

مهتاب کثیری جزی

31

11/2

هوشبری پیوسته 98

مهسا موذنی

32

2.34

پیوسته هوشبری 97

کاووس خلیلی

33

2.23

پیوسته هوشبری 97

حسام شوبیری

34

2.91

پیوسته هوشبری 97

محمد خسروی

35

2.65

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

فریبا صادقی

36

2.73

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

هاجر یزدانی

37

2.17

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

رقیه همتی

38

3.55

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

نجمه یزدانی

39

2.09

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

شکوه سبحانی

40

5.38

علوم آزمایشگاهی

ناپیوسته بهمن 97

سمیه دانشفر

41

3.01

هوشبری

ناپیوسته بهمن 97

اورانوس نوشادیان

42

تاریخ به روزرسانی: 1399/07/29
تعداد بازدید: 1529
آدرس : شهركرد،رحمتيه ،دانشگاه علوم پزشكي شهركرد،دانشكده پيرا پزشكي
دورنگار : 33346721    تلفن : 33346720-038

تاریخ بروز رسانی 1400/09/06
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal